ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา

ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
ความเชี่ยวชาญ
 
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ที่อยู่
วัชรพงศ์ เมธีทวีพิทักษ์ เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน ด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ จังหวัดตราด สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ศูนย์รวมราชการ ด่านชายแดน ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ศูนย์รวมราชการ ด่านชายแดน ต. หาดเล็ก อ. คลองใหญ่ จ. ตราด 23110  โทร 039-588 122   โทรสาร  039-588122
วัชรภูมิ ขันอาษา เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน ด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ จังหวัดตราด สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ศูนย์รวมราชการ ด่านชายแดน ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ศูนย์รวมราชการ ด่านชายแดน ต. หาดเล็ก อ. คลองใหญ่ จ. ตราด 23110  โทร 039-588 122   โทรสาร  039-588122
สุทัศน์ แก้วสะอาด เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับอาวุโส ด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ จังหวัดตราด สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ศูนย์รวมราชการ ด่านชายแดน ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ศูนย์รวมราชการ ด่านชายแดน ต. หาดเล็ก อ. คลองใหญ่ จ. ตราด 23110  โทร 039-588 122   โทรสาร  039-588122
สุเทพ กาญจนฤทธิไกร เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน ด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ จังหวัดตราด สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ศูนย์รวมราชการ ด่านชายแดน ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ศูนย์รวมราชการ ด่านชายแดน ต. หาดเล็ก อ. คลองใหญ่ จ. ตราด 23110  โทร 039-588 122   โทรสาร  039-588122
นฤมล คู่กะสังข์ นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ ด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ จังหวัดตราด สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ศูนย์รวมราชการ ด่านชายแดน ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ศูนย์รวมราชการ ด่านชายแดน ต. หาดเล็ก อ. คลองใหญ่ จ. ตราด 23110  โทร 039-588 122   โทรสาร  039-588122
เสรี กลับอินทร์ เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน ด่านตรวจพืชท่าเรือตากใบ จังหวัดนราธิวาส. สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ด่านศุลกากรตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110  โทร 073- 642297   โทรสาร  073-642297
วิทยา ยิ่งยวด นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง. สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 127/6 ถ. สะพานปลา 85000  โทร 077- 811 850   โทรสาร  077-811850
พรทิพย์ อุจะรัตน นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการ ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง. สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 127/6 ถ. สะพานปลา 85000  โทร 077- 811 850   โทรสาร  077-811850
หน้า « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 » แสดงรายการที่ 1817 ถึง 1824 จากทั้งหมด 1923 รายการ
 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6472 e-mail : gmis@doa.in.th