ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา

ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
ความเชี่ยวชาญ
 
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ที่อยู่
นิวัต อาระวิล นายช่างเครื่องกล ระดับชำนาญงาน ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม หมู่ 12-13 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา   โทร 0-2579-0141-2   โทรสาร  0-2940-5530
กัลยา แก้วมะณี เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม หมู่ 12-13 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา   โทร 0-2579-0141-2   โทรสาร  0-2940-5530
อุทัย ธานี นายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม หมู่ 12-13 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา   โทร 0-2579-0141-2   โทรสาร  0-2940-5530
บัณฑิต จิตรจำนงค์ วิศวกรการเกษตร ระดับปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม หมู่ 12-13 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา   โทร 0-2579-0141-2   โทรสาร  0-2940-5530
อนุสรณ์ สุวรรณเวียง วิศวกรการเกษตร ระดับปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม หมู่ 12-13 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา   โทร 0-2579-0141-2   โทรสาร  0-2940-5530
ธนาวัฒน์ ทิพย์ชิต วิศวกรการเกษตร ระดับปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม หมู่ 12-13 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา   โทร 0-2579-0141-2   โทรสาร  0-2940-5530
สุวิทย์ กลัดอินทร์ นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี หมู่ 12-13 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160  โทร 0-3813-6259   โทรสาร  0-3813-6259
ณัฏฐ์ชุดา ภูวยานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี หมู่ 12-13 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160  โทร 0-3813-6259   โทรสาร  0-3813-6259
หน้า « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 » แสดงรายการที่ 1553 ถึง 1560 จากทั้งหมด 1923 รายการ
 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6472 e-mail : gmis@doa.in.th