ระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา

ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
ความเชี่ยวชาญ
 
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ที่อยู่
กิตติศักดิ์ กิติรัตน์ วิศวกรการเกษตร ระดับปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ตู้ ป.ณ.13 ปทจ.หางดง ต.แม่เหียะ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  โทร 0-5324-8625   โทรสาร  0-5324-8625
สนอง อมฤกษ์ วิศวกรการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ตู้ ป.ณ.13 ปทจ.หางดง ต.แม่เหียะ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  โทร 0-5324-8625   โทรสาร  0-5324-8625
มานพ คันธามารัตน์ นายช่างเครื่องกล ระดับชำนาญงาน กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ตู้ ป.ณ.13 ปทจ.หางดง ต.แม่เหียะ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  โทร 0-5324-8625   โทรสาร  0-5324-8625
สรวิศ จันทร์เจนจบ นายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ตู้ ป.ณ.13 ปทจ.หางดง ต.แม่เหียะ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  โทร 0-5324-8625   โทรสาร  0-5324-8625
ประพิมพ์พรรณ คันธามารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ตู้ ป.ณ.13 ปทจ.หางดง ต.แม่เหียะ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  โทร 0-5324-8625   โทรสาร  0-5324-8625
สุริยนต์ ดีดเหล็ก นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 63 หมู่ 3 ตำบลสบป่อง กิ่งอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150  โทร 0-5361-7145   โทรสาร  0-5361-7088
วิชัย มรุพงศ์ เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 63 หมู่ 3 ตำบลสบป่อง กิ่งอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150  โทร 0-5361-7145   โทรสาร  0-5361-7088
สีมา ปุ๊ดแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 63 หมู่ 3 ตำบลสบป่อง กิ่งอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150  โทร 0-5361-7145   โทรสาร  0-5361-7088
หน้า « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 » แสดงรายการที่ 977 ถึง 984 จากทั้งหมด 1984 รายการ
 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6472 e-mail : gmis@doa.in.th