วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

881. การดูดตรึงฟอสเฟตสูงของดินชุดต่าง ๆ (2528)
882. อ้อยพันธุ์ อู่ทอง 1 (2528)
883. การสำรวจการขาดธาตุอาหารโบรอนในถั่วลิสงในที่ราบลุ่มเชียงใหม่ (2528)
884. กับดักสารเพศของหนอนใยผัก (2528)
885. สารธรรมชาติจากดอกบอนที่ดึงดูดแมลงวันทอง (2528)
886. วิธีการผสมน้ำมันจากเมล็ดยางพารากับน้ำมันแห้งเร็วบางชนิดเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมการพิมพ์ (2528)
887. ระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรที่ปลูกฝ้าย จังหวัดสุโขทัย (2528)
888. ความรู้พื้นบ้านในระบบการปลูกพืชตลอดปีของเกษตรกรที่ราบลุ่มเชียงใหม่ (2528)
889. โรคกิ่งแห้งของโกโก้ (2528)
890. ระบบการปลูกพืช ปอ-ข้าว ในสภาพน้ำฝน (2528)
891. รายชื่อสมาชิกหนังสือวารสารวิชาการเกษตร ประจำปี 2528 (2528)
892. บทบรรณาธิการ : เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของวารสารวิชาการเกษตร (2527)
893. ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชบางชนิดในไร่ชา (2527)
894. อิทธิพลวิธีการไถพรวนและความถี่ของการใช้น้ำต่อการเจริญเติบโตและการใช้น้ำของข้าวโพด (2527)
895. อิทธิพลของการให้ปุ๋ยทางดินและทางใบต่อผลผลิตถั่วเขียว (2527)
896. ลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคและการถ่ายทอดเชื้อวิสาของเห็ดนางรม (2527)
897. การควบคุมโรคผลสตรอเบอรี่เน่าด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราที่อุณภูมิห้องและที่ 10 องศาเซลเซียส (2527)
898. ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อกล้วยไม้กับการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของอาหาร (2527)
899. สาเหตุของความต้านทานในข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparuata lugens (Stal) (2527)
900. วันปลูกที่เหมาะสมของข้าวไร่ (2527)

45/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu