วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

861. การประมาณประชากรเพลี้ยจักจั่นบนต้นปอแก้ว โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง (2528)
862. การใช้น้ำมันปาล์มเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล (2528)
863. ไบโอเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช (2528)
864. การใช้เชื้อ วี-เอ ไมโคไรซ่า เพื่อผลผลิตพืชตระกูลถั่ว (2528)
865. บทบรรณาธิการ (2528)
866. การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของปอแก้วไทย (2528)
867. การปลูกข้าวโพดโดยไม่มีการไถพรวนดิน (2528)
868. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของฟอสฟอรัสในดินนาเมื่อใส่ฟอสเฟตและปูน (2528)
869. การเก็บรักษาข้าวสารและข้าวกล้องระยะยาว (2528)
870. วิธีการแก้ไขปัญหาการระบาดทำลายของไรศัตรูเห็ด (2528)
871. รูปแบบการกระจายและจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสมในการสุ่มตัวอย่างหนอนเจาะสมอฝ้าย (2528)
872. ประสิทธิภาพของการป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทดูดซึมบางชนิดต่อเชื้อรา Phytophthora parasitica NK1 สาเหตุโรคโคนเน่าของพลู (2528)
873. เห็ดที่รับประทานได้และที่น่าสนใจ (2528)
874. ชนิดของเห็ดมีพิษ (2528)
875. เห็ดบางชนิดในสกุล Ganoderma และสกุลใกล้เคียง (2528)
876. สารเพศล่อแมลง (2528)
877. พันธุ์กาแฟอาราบิก้าในประเทศไทย (2528)
878. บทบรรณาธิการ (2528)
879. ผลผลิตของมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวอายุสั้นในสภาพปริมาณน้ำฝนต่างกัน (2528)
880. การใช้ปุ๋ยหมักปรับปรุงดินนาและเพิ่มผลผลิตข้าวระยะยาว (2528)

44/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu