วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

841. เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์กับการประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน (2529)
842. การวิเคราะห์ดินนาเพื่อประเมินค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (2529)
843. อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมที่มีต่อปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลัง (2529)
844. วิสาสาเหตุของโรคพริกไทยในประเทศไทย (2529)
845. การควบคุมแมลงศัตรูข้าวในนาหว่านน้ำตม (2529)
846. การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มผลผลิตของไหมพันธุ์ไทย (2529)
847. เครื่องแก้วสำหรับใช้วิเคราะห์โบรอนในดิน (2529)
848. ความสำคัญและวิธีการป้องกันกำจัดโรคฝ้าย (2529)
849. ความสัมพันธุ์ของแมลงศัตรูข้าวโพดและแอฟลาท็อกซิน (2529)
850. การใช้เทคนิคทางไอโซโทป 15 N เพื่อประเมินการตรึงไนโตรเจนในพืชตระกูลถั่ว (2529)
851. สารบัญของวารสารวิชาการเกษตรฉบับปีที่ 1-4 (พ.ศ. 2526-2529) (2529)
852. บทบรรณาธิการ (2528)
853. การใช้ปีบและขี้ผึ้งในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว (2528)
854. มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "ระยอง 3" (2528)
855. อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกที่มีต่อผลผลิตเส้นใยปอแก้วไทยต้นเขียว (2528)
856. ความแปรปรวนของค่าวิเคราะห์ดินของตัวอย่างดินที่สำคัญสามชนิด (2528)
857. ปฏิกิริยาของกาแฟอาราบิก้า คาทิมอร์ ต่อโรคราสนิม (2528)
858. พบเชื้อรา Phytophthora cinnamomi และ Pythium uexans บนลำต้นฝ้ายที่เป็นโรคแคงเกอร์ (2528)
859. การใช้สารรมฟอสฟีนเพื่อการเก็บรักษาข้าวระยะยาว (2528)
860. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดเมื่อเก็บในลักษณะข้าวกล้องและข้าวสาร (2528)

43/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu