วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

781. ทรัพยากรเชื้อพันธุ์ข้าวป่าในประเทศไทย (2532)
782. การชักนำให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันโรค (2532)
783. การใช้สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมแมลง (2532)
784. บทบรรณาธิการ (2531)
785. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียว 3 วิธี (2531)
786. อิทธิพลของธาตุอาหารพืชไนโตรเจนที่ตรึงในดินต่อผลผลิตข้าว (2531)
787. การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตของพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2531)
788. ปริมาณสารอัลฟาโทมาทีนในมะเขือเทศสายพันธุ์ต่าง ๆ ในเขตลุ่มน้ำท่าจีน (2531)
789. อิทธิพลของการเขตกรรมต่อการผลิตและการมีชีวิตรอดของเม็ดสเคอโรเทียของเชื้อรา Rhizoctonia solani สาเหตุของโรคกาบใบแห้งของข้าวและข้าวโพด (2531)
790. การแพร่กระจายของไส้เดือนฝอยศัตรูถั่วเหลืองในประเทศไทย (2531)
791. อิทธิพลของสาร Isoflavones ใน subterranean clover ต่อความอยู่รอดของตั๊กแตนชนิดไม่มีปีก (Phaulacridium , Acrididae) I ความอยู่รอดและความชอยในการกินพืชอาหาร (2531)
792. ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กับดักสารเพศเพื่อประเมินประชากรของผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝ้าย (Heliothis armigera Hübn.) (2531)
793. ความต้านทานของละหุ่งพันธุ์พื้นเมืองต่อแมลงศัตรูชนิดต่าง ๆ (2531)
794. การประเมินผลเสียหายของถั่วเขียวที่ปลูกหลังนาเนื่องจากแมลงศัตรู (2531)
795. การผลิตผลไม้คุณภาพสูง : กรณีตัวอย่างการผลิตแอปเปิลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (2531)
796. การฟอกปอด้วยจุลินทรีย์ (2531)
797. การใช้ดัชนีทนแล้งคัดพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2530)
798. ดัชนีความไวของข้าวบางพันธุ์ที่มีต่อช่วงแสงตามธรรมชาติ (2530)
799. ลักษณะของผลทุเรียนที่เกิดจากการผสมเกสรทุเรียนพันธุ์ชะนีและก้านยาว (2530)
800. ความสัมพันธ์และตำแหน่งยีนที่ควบคุมต้นเตี้ยในข้าวป่าไทย สายพันธุ์ “SPR 82-23” (2530)

40/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu