วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

761. การแพร่กระจายของไส้เดือนฝอยศัตรูถั่วเหลืองในประเทศไทย (2533)
762. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับจำแนก Species ของ Chaetomium (2533)
763. ชีวประวัติและการเพิ่มประชากรของเพลี้ยอ่อนผักกาดในห้องปฏิบัติการ (2533)
764. ชีววิทยาของผีเสื้อหนอนกินใบส้ม Chilades lajus (Stoll) [Lepidoptera : Lycaenidae] (2533)
765. Pollen Viability of Some Thai Bananas (2533)
766. Effect of Silica on tolerance of Floating rice to Yellow Stem Borer (Scirpopyhaga incertulas Walker (2533)
767. โรคโคนและรากเน่าของพริกไทย (2533)
768. ความสูญเสียที่น่าจะป้องกันได้ (2532)
769. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์บางประการของกระดุมใบ (2532)
770. ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวมะม่วงแก้วเพื่อการดอง (2532)
771. การทดสอบปุ๋ยกับหอมแดงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2532)
772. การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยปุ๋ยอินทรีย์กระถินยักษ์ (2532)
773. ผลของส่วนสกัดของพืชต่อต้านมะเร็งที่มีต่อ Alkylating Activity (2532)
774. อิทธิพลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและติดผล (2532)
775. การตรวจ Cymbidium mosaic virus ด้วยวิธี Dot-ELISA และ DAS-ELISA (2532)
776. ผลของสารพิษที่ผลิตโดยเชื้อรา Cercospora canescens จากถั่วเขียว (2532)
777. ความสัมพันธ์ของพันธุ์ข้าวส่งเสริมบางพันธุ์ต่อปริมาณประชากรของ (2532)
778. ระดับการต้านทานต่อสารฆ่าแมลงของหนอนเจาะสมอฝ้าย (2532)
779. การสกัดและจำแนกสารเพศล่อของผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝ้าย (Heliothis armigera) ในประเทศไทย (2532)
780. การพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลไม้ (2532)

39/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu