วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

741. ความเสียหายของข้าวโพดและฝ้าย เนื่องจากการแข่งขันกับหญ้าตีนติด (Brachiaria reptns) (2533)
742. Corynespora cassiicol เชื้อราสาเหตุโรค target spot ของมะละกอ (2533)
743. ทิศทางในการพัฒนาข้าวโพด (2533)
744. สภาพแวดล้อมสำหรับการเจริญของกาแฟอาราบิก้า (2533)
745. บทบรรณาธิการ เรื่อง โรคพืชยุคใหม่ (2533)
746. การเติบโตและเพิ่มปริมาณต้นของกล้วยหอมพันธุ์ Crand Nain โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2533)
747. ผลของอัตราเมล็ดพันธุ์และอายุในการไถกลบของโสนอัฟริกัน (Sesbania rostrata) ต่อผลผลิตของข้าวนาดำ (2533)
748. เห็ดนางรมไม่มีสปอร์ในประเทศไทย (2533)
749. การสุ่มตัวอย่างแบบซีเควนเชียลเพื่อการประมาณประชากรเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในแปลงทดลอง (2533)
750. การแข่งขันของข้าวโพดกับวัชพืชลุ้มลุก І ความแปรปรวนระหว่างปีเนื่องจากปุ๋ยไนโตรเจนและฝน (2533)
751. การแข่งขันของข้าวโพดกับวัชพืชลุ้มลุก ІІ ผลกระทบของปุ๋ยไนโตรเจนและวัชพืชต่อองค์ประกอบผลผลิต (2533)
752. Certain Morphological Characteristics in different Ploidy Level of Thai Banana (2533)
753. Effects of Organic Manures and Inoculation on Grwoth an d Yield of Off Season soybean Cultivars Grown on an Acid Soil (2533)
754. การทำแป้งถั่วลิสงและแป้งงาโปรตีนสูง ไขมันต่ำ (2533)
755. การใช้กับดักแสงไฟในสวนมะลิ (2533)
756. บทบรรณาธิการ - ข้าว : พืชเอนกประสงค์ (2533)
757. รูปพรรณข้าวขึ้นน้ำผลผลิตสูง (2533)
758. พืชอายุสั้นก่อนข้าวขึ้นน้ำ (2533)
759. ความสัมพันธ์ของเหล็กกับการเกิดปมและการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสง (2533)
760. ข้าวป่า, Oryza rufipogon เชื้อพันธุ์พืชต้านทานไส้เดือนฝอยรากปมในข้าว (2533)

38/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu