วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

681. ปริมาณสารพิษตกค้างของไดเมทโธเอทในส้มเขียวหวานเพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุด (2535)
682. การศึกษาชนิดและปริมาณของแมลงวันผลไม้ในสวนท้อ (2535)
683. Effect of Initial Plant Population and Herbage Removal o Herbage and Grain Yield of Rice (2535)
684. Adsporption , Desorption and Mobility of s- Triazine Herbicides in Soils (2535)
685. A New Baby corn Variety : Chiangmai 90 (CMB 8704) (2535)
686. Soybean Plants and tissue Culture Selection for Glyphosate Tolerance (2535)
687. The Rice-Azolla-Fish systems : An Ecological View (2535)
688. ละหุ่งลูกผสมพันธุ์อุบล 90 (2535)
689. การศึกษาผลการใช้สารพาโคลบิวทราโซลที่มีต่อการติดผลและคุณภาพผลส้มจุก (2535)
690. ปฏิกริยาของเชื้อไรโซเบียมต่อถั่วเขียว 32 สายพันธุ์ (2535)
691. การศึกษาเบื้องต้นโรคไวรัสของวนิลาในประเทศไทย (2535)
692. การควบคุมโรคข้าวโดยวิธีคลุกเมล็ดด้วยเชื้อ Bacillus subtilis (2535)
693. การศึกษาและพัฒนาเครื่องลอกปอกกลีบสดแบบต่าง ๆ (2535)
694. Growth an dPhosphorus Uptake of Lupins (Lupinus angustifolius L.) and great Brome (Bromus diandrus Roth) Grown in different Phosphorus Concentrations in Solution Culture (2535)
695. The Occurrence and Taxonomy of Mango Leafhoppers in Thailand (2535)
696. โรคแส้ดำในอ้อยและวิธีป้องกันกำจัด (2535)
697. โปรแกรมต้นแบบเพื่อการสังเกตและวินิจฉัยอาการขาดธาตุอาหารพืช ของกรมวิชาการเกษตร (DOS-CropDOD) (2535)
698. การศึกษาอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้สารกำจัดวัชพืชเพรทิลาคอร์ และชิโนรัสฟูรอนในนาหว่านน้ำตม (2535)
699. การศึกษาด้วงกินใบโกโก้ (2535)
700. การป้องกันกำจัดหนอนกออ้อยโดยวิธีเขตกรรม (2535)

35/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu