วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

661. งาแดงพันธุ์ใหม่ (2536)
662. โรคสแคปขององุ่น (Sphaceloma ampelinum de Bary) (2536)
663. Comparative tolerance of Tropical Green Manure to oAI Toxicity in Acid Sulfate (2536)
664. ผลของ NAA ต่อการออกรากของท่อนพันธุ์หม่อนนครราชสีมา 60 (2536)
665. น้ำพระราชหฤทัยสู่พรรณไม้งาม (2536)
666. โรค Black Point ของข้าวสาลี (2536)
667. มลพิษของสารปรอทในภาวะแวดล้อมปัจจุบัน (2536)
668. สมุนไพรกับงานวิจัยด้านการเกษตรที่ควรพัฒนา (2536)
669. อิทธิพลของ Paclobutrazol และสภาพแวดล้อม ต่อการออกดอก ติดผล และคุณภาพของทุเรียน (2536)
670. การสำรวจปริมาณเชื้อไรโซเบียมถั่วลิสงในดินที่มีระบบการปลูกพืชที่ต่างกัน (2536)
671. การใช้โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในการแก้ไขดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนที่ 1 : การทดลองในห้องปฏิบัติการ (2536)
672. ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมอุบลราชธานี 60-35 (2536)
673. การศึกษาความต้านทานต่อความร้อนของหนอนแมลงวันทองวัยที่ 1 ในมะม่วงหนังกลางวัน น้ำดอกไม้ แรด และพิมเสนแดง (2536)
674. ชนิดของเพลี้ยไฟที่พบในไม้ผล (2536)
675. การวินิจฉัยความแตกต่างระหว่างเชื้อมายโคพลาสมา สาเหตุโรคใบขาวอ้อยและหญ้าแพรก ด้วยวิธี ELISA และ SDS-PAGE (2536)
676. เกษตรยั่งยืน : การรณรงค์ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร (2536)
677. หลักสำคัญของการประเมินผลโครงการ (2536)
678. การผลิตไส้เดือนฝอยปราบแมลงศัตรูพืชด้วยอาหารเทียม (2535)
679. การประเมินความเสียหายของผักเบี้ยหินที่โดนทำลายโดยศัตรูธรรมชาติ (2535)
680. อิทธิพลของปุ๋ย N-P-K ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่ง (2535)

34/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu