วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

581. การศึกษาโรคกอเน่าของสตรอเบอรี่ในประเทศไทย (2539)
582. การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตอ้อยโดยระบบเกษตรยั่งยืน (2539)
583. Investigations of Alterations of Membrane Responses to Dilofop as Machanism of Resistance in wild Oat (2539)
584. เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพติดรถไถเดินตาม (2539)
585. ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืชด้วยการเลี้ยงเป็ดในข้าวนาดำ (2539)
586. ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน (2539)
587. การใช้ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งของธาตุอาหารทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี (2539)
588. บทบรรณาธิการ (2539)
589. การใช้ไรตัวห้ำ , Amblyseius longispinosus (Evans) ควบคุมไรสองจุด ศัตรูสำคัญของสตรอเบอรี่ (2539)
590. การเจริญของเชื้อ Macrophomina phaseolina ในส่วนต่าง ๆ ของพืชภายหลังการติดเชื้อของราก (2539)
591. Survey and Analysis of Rice Seed Cleaning from Several Farms in Thailand (2539)
592. ผลของฟางข้าวคลุมดินในสภาพน้ำท่วมในเวลาต่างกันต่อการเจริญเติบโตของข้าวและการควบคุมวัชพืชโดยไม่เตรียมดิน (2539)
593. การตรวจสอบความแตกต่างของความคลาดเคลื่อนในการทดลองก่อนการวิเคราะห์รวม (2539)
594. Life Cycle, Behaviors and Control of Bamboo Shoot Borer, cyrtotrachelus dichrous, by Entompathogenic Nematode, Steinernema carpocapsae (2539)
595. การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าว (2539)
596. การวางแผนงานวิจัยแบบ ZOPP. (2538)
597. การวิจัยเบื้องต้นในการใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว (2538)
598. การจำแนกเชื้อ CaMV สาเหตุโรคใบด่างแคระแกรนบนคาร์เนชั่นในประเทศไทย (2538)
599. ศึกษาการพยากรณ์การระบาดของแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ (2538)
600. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหวายเพื่อปลูกเป็นพืชร่วมในสวนยาง (2538)

30/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu