วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

501. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควบคุมเชื้อรา Aspergillus flavus และสารพิษแอฟลาทอกซินในข้าวโพความชื้นสูง (2542)
502. ต้นสาคู : พืชท้องถิ่นภาคใต้ที่น่าสนใจ (2542)
503. บทบรรณาธิการ (2542)
504. คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 (2542)
505. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษาคุณภาพข้าวสารเพื่อการส่งออก (2542)
506. การสำรวจรวบรวมไม้หอมในประเทศไทย (2542)
507. ความหนาแน่นรากข้าวสาลีหลังนาที่ไถกลบโสนอัฟริกันเป็นปุ๋ยพืชสด (2542)
508. พัฒนาการเครื่องอัดขี้เลื้อยสำหรับการเพาะเห็ด (2542)
509. การประเมินคุณภาพการคัดขนาดส้มเขียวหวานไทยด้วยวิธีแผนที่คัดขนาด (2542)
510. วิจัยออกแบบเครื่องทำความสะอาดขิง (2542)
511. การผสมพันธุ์ทุเรียนข้ามชนิด (Species) (2542)
512. อัตราของแหนแดง (Azolla pinnata B.Br.) ต่อการควบคุมวัชพืชในนาหว่านน้ำตม (2542)
513. การศึกษาเบื้องต้นในการกำหนดเขตความเหมาะสมต่อการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา (2542)
514. ศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวฟ่างลูกผสมในสภาพแวดล้อมต่างกัน (2542)
515. Implementation of CITES for Flora in Thailand (2542)
516. บทบรรณาธิการ เรื่อง ทิศทางและนโยบายการวิจัยและพัฒนาการเกษตร (2541)
517. การใช้สารแคลเซียมในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพและการเก็บรักษาของผลลองกอง (2541)
518. อาร์โทรปอตในระบบนิเวศน์นาข้าวพันธุ์อ่อนแอและพันธุ์ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (2541)
519. การพัฒนาของดอกดองดึงเมื่อปลูกในช่วงเวลาต่าง ๆ (2541)
520. พืชอาศัยบางชนิดของเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวและโรคเน่าแดงของอ้อย (2541)

26/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu