วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

481. การตอบสนองของถั่วเหลืองที่มีอายุแตกต่างกันต่อการเริ่มต้นให้น้ำในช่วงการเจริญเติบโตระยะต่าง ๆ (2542)
482. การตอบสนองของถั่วเหลืองที่มีอายุแตกต่างกันต่อระยะเวลาการหยุดให้น้ำ (2542)
483. การศึกษาอิทธิพลของสารเคลือบภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโตของรากในระยะแรกของการเจริญเติบโตของปาล์มแชมเปญ (2542)
484. ศึกษาวิธีการใส่ปุ๋ยร่วมกับการกำจัดวัชพืชในนาดำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2542)
485. ความสำคัญของ Secondary Branches บนรวงในการปรับปรุงคุณภาพท้องไข่ของเมล็ดข้าว (2542)
486. การประเมินความเสียหายของฝ้ายจำลองพันธุ์ Bt ต่อการทำลายของหนอนเจาะสมอฝ้าย (2542)
487. อิทธิพลของแบคทีเรีย Xenorhabdus nematophilus (Enterobacteriaceae) ต่อการเลี้ยงขยายปริมาณของไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae (Weiser) (2542)
488. เปรียบเทียบคุณลักษณะของไหมลูกผสมพันธุ์ใหม่ (2542)
489. ผลของความชื้นในเมล็ดต่อการเกิดสารแอฟลาทอกซินในฝักข้าวโพด (2542)
490. การคลุมดินในกาแฟ (2542)
491. บทบรรณาธิการ เรื่อง งานวิจัยด้านกีฎและสัตววิทยากับ GAP (2542)
492. การศึกษาปริมาณการตรึงไนโตรเจนและผลผลิตของถั่วเหลืองพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในดินสภาพไถพรวนและไม่ไถพรวน โดย15N เทคนิค (2542)
493. การศึกษาการใช้สะเดาบางรูปแบบในการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่วเขียว (2542)
494. การตอบสนองของข้าวโพดคั่วต่อบริมาฯการให้น้ำและอัตราปลูก (2542)
495. การตอบสนองของถั่วเหลืองที่มีอายุแตกต่างกันต่อความถี่การให้น้ำและการคลุมดิน (2542)
496. ผลของฟางข้าวต่อการเกิดและปลดปล่อยก๊าซมีเทน จากนาข้าว (2542)
497. ความสามารถในการให้ผลผลิตของ 5 ชุดดิน ในการปลูกข้าวโพดลูกผสม (2542)
498. Soil Nitrate as a Source of Nitrogen for Rainfed and Deep-Flooded Rice (2542)
499. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคลเซียมในดินกับการเกิดเมล็ดลีบในถั่วลิสง (2542)
500. อิทธิพลของฟอสฟอรัส ไนโตรเจนและปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตข้าวและปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน (2542)

25/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu