วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

381. ข้าวพันธุ์และอัตราปุ๋ยที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมในดินนาเนื้อหยาบสภาพนาน้ำฝนของจังหวัด พิษณุโลก (2547)
382. พัฒนาการของถั่วเหลืองที่มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบทอดยอดพันธุ์เชียงใหม่3 (2547)
383. การอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน (2547)
384. ผลของปูนขาวและอัตราปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตถั่วลิสงสายพันธุ์เมล็ดโต (2547)
385. การศึกษาเปรียบเทียบอุปกรณ์เชิงแสงสำหรับนับผลมะนาว (2547)
386. Morphological Classification of Wild Banana (Musa acuminate colla) by Classical Taxonomy and Cluster Analysis Technique in Lower Northern Thailand (2547)
387. การออกดอกของมะกอกน้ำมันกับความเป็นไปได้สำหรับการปลูกในประเทศไทย (2547)
388. สัมประสิทธิ์ความเสียดทานและความต้านทานการกลิ้งของผลไม้บางชนิด (2546)
389. ศึกษาการงอกของเมล็ดกวาวเครือขาว (2546)
390. การปรับตัวของต้นกล้าข้าวบาร์เลย์ภายใต้สภาวะรากได้รับออกซิเจนต่ำและอุณหภูมิอากาศสูง (2546)
391. พฤติกรรมของยีนที่ควบคุมการสังเคราะห์สีม่วงในข้าวเหนียวดำ (2546)
392. ผลของการให้ปุ๋ยในระบบน้ำต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร การเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพของลำไย (2546)
393. ศึกษาวิธีการบังคับให้เกิดเนื้อไม้กฤษณา (2546)
394. ความผันแปรใน Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. ทุเรียน : ลักษณะรูปร่างและแบบคู่ผสม (2546)
395. การศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของผลส้มจุก (2546)
396. สารสกัดแยกกลิ่นหอมจากดอกกุหลาบมอญโดยเทคนิคการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ สภาวะเหนือจุดวิกฤต (2546)
397. ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง (2546)
398. การใช้แพคโคลบิวทราโซลและเทคนิคกรควั่นและรัดกิ่งต้นเพื่อควบคุมการผลิตมะนาวนอกฤดู (2546)
399. ประชากรของด้วงถั่วในถั่วพุ่มที่มีเปลือกฝักหนา 3 ระดับภายใต้การเก็บรักษาต่างกัน (2546)
400. ความเป็นพิษของสารสกัดสะเดาไทย (Azadirachta indica var. simensis Valeton) ต่อหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด (Ostrinia furnacalis (Guenee)) (2546)

20/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu