วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

321. ถั่วพุ่มเมล็ดดำพันธุ์อุบลราชธานี (2549)
322. การขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีในสภาพปลอดเชื้อ (2549)
323. ผลของวัสดุคลุมดินต่อการควบคุมวัชพืชในการปลูกมะเขือเทศ (2549)
324. ความเป็นไปได้ในการผลิตกระชายดำเชิงพาณิชย์ (2549)
325. คุณภาพและความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียน (2549)
326. การจำแนกพันธุ์และเพศมะละกอโดยใช้เทคนิค DNA Amplification Fingerprinting (DAF) (2549)
327. การจัดการเพลี้ยแป้งในมังคุด (2549)
328. การแข่งขันระหว่างข้าวกับวัชพืชจากการใส่ปุ๋ยรองพื้นระยะเวลาต่างๆ ในนาหว่านข้าวแห้ง (2549)
329. ผลของอาหารเพาะเลี้ยงต่อการพัฒนาตาข้างของวนิลลา (Vanilla planifolia Andr.) (2549)
330. การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตยาง (2549)
331. เทคโนโลยีการชะลอการลดความชื้นข้าวเพื่อรักษาคุณภาพข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 (2549)
332. วิจัยและพัฒนาขลุบหมุนตีเทือกสำหรับเตรียมดินขั้นที่สองในนาข้าวชลประทาน (2549)
333. ผลของสานปรับปรุงดินทริดิไมท์ ยอดดอยและบุญกำธรที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินและผลผลิตข้าว (2549)
334. GLIFT Kit เพื่อการตรวจสอบเชื้อ Potato Virus Y ในมันฝรั่ง (2549)
335. การควบคุมเชื้อ Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. สาเหตุโรคเหี่ยวของมันฝรั่ง โดยเชื้อ Bacillus subtilis Ehrenberg (2549)
336. วิจัยเครื่องสกัดหางไหล (Derris elliptica Benth.) แบบต่อเนื่องระดับโรงงานต้นแบบ (2549)
337. ผลของรา วี-เอ ไมโคไรซ่าต่อการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง (2549)
338. ผลการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตระยะยาวต่อสมบัติทางเคมีของดินและผลผลิตข้าวทั้งในฤดูนาปรังและนาปีในศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี (2548)
339. การใช้ปุ๋ยเหล็กทางใบกับการผลิตถั่วเขียวในดินด่าง (2548)
340. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของชุดดินสระบุรีภายใต้การปลูกข้าวนาปีและนาปรัง (2548)

17/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu