วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

281. การศึกษาลักษณะทอร์กที่ทำบนเพลาไถจอบหมุนของใบมีดจอบหมุน 3 แบบ (2551)
282. ประสิทธิภาพการดูดใช้ไนโตรเจนที่ปลดปล่อยจากถั่วเหลืองฝักสดของผักคะน้าโดยเทคนิคไอโซโทป (2551)
283. ทดสอบประสิทธิภาพโรงเรือนปลูกผักโดยใช้สารละลายแทนดิน (2551)
284. Morphological Varations of Wild Banana, Musa acuminata Colla in Lower Northern Thailand (2551)
285. ผลของการขาดน้ำต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยางพาราอายุ 3 เดือน (2551)
286. การออกแบบห้องลมร้อนสำหรับติดตั้งเข้ากับเตาอบลำไยแบบกระบะ (2551)
287. ประสิทธิภาพและการตรวจหาสารกำจัดวัชพืชตกค้างในการผลิตถั่วเหลืองฝักสด (2551)
288. การผลิตลำไยสอดไส้เนื้อมะม่วงในน้ำเชื่อมและลำไยในน้ำส้มบรรจุกระป๋อง สำหรับสถาบันเกษตรกร (2551)
289. การเปรียบเทียบสายพันธุ์เห็ดหอมในภาคเหนือ (2551)
290. การเจริญเติบโตและศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของมันแกวที่ อ. บรบือ จ.มหาสารคาม (2551)
291. การจัดการปุ๋ยเคมีในการปลูกผักกาดหอมห่อบนพื้นที่สูงของภาคเหนือ (2551)
292. การเตรียมข้อมูลในการเสนอกำหนดมาตรฐานสารพิษตกค้างระหว่างประเทศของสินค้าเกษตรไทยที่สำคัญ (2551)
293. ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์ใหม่ชัยนาท 80 เพื่อการเพาะถั่วงอก (2550)
294. ผลของระยะปลูกและจำนวนต้นต่อหลุมต่อคุณค่าทางโภชนาการ ผลผลิตและคุณภาพของถั่วเหลืองฝักสด (2550)
295. การชักนำการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมในมะนาวฝรั่ง (Citrus limon (L.) Burm. f.) โดยใช้สารโคลซิซิน (2550)
296. การประเมินศักยภาพพื้นที่เพื่อปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี (2550)
297. การประเมินผลผลิตถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 5 (2550)
298. Qualitative and Quantitative Detection of GM Soy Grain, Soy Meal and Food Products (2550)
299. คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการประเมินการสุกแก่ทางสรีรวิทยา (2550)
300. ออกแบบและพัฒนาขลุบหมุนติดพ่วงท้ายรถไถเดินตาม (2550)

15/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu