วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

221. การควบคุมเชื้อรา Phytophthora parasitica Dastur. สาเหตโรคใบร่วงยางพารา โดยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (2553)
222. การคัดเลือกสายพันธุ์พ่อแม่ของข้าวโพดหวานลูกผสมด้วยค่าประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์แท้ (2553)
223. การใช้แบบจำลองการผลิตมันสำปะหลังเพื่อประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีเฉพาะพื้นที่ (2553)
224. วิจัยและพัฒนาคราดสปริงติดพ่วงรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กสำหรับกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย (2553)
225. ความเป็นพืษต่อพืชทดสอบและการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นในดินของสาร MBOA (2553)
226. ผลของระยะปลูกต่อปริมาณแสงที่ได้รับ การเจริญเติบโตและผลผลิตของทานตะวัน (Helianthus annuus L.) (2553)
227. ระบบจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง (2553)
228. Wild Rice Genetic Resources in Thailand (2553)
229. การขยายพันธุ์กวาวเครือขาวแบบไม่ใช้เพศ (2553)
230. การเพิ่มจำนวนเพลี้ยอ่อนถั่ว (aphis craccivora koch) กับความยาวและความหนาแน่นของขนใต้ใบถั่วฝักยาวและถั่วพุ่ม (vigna unguiculata(L.)Walp.) (2553)
231. ผลทางอัลลิโลพาธีของหญ้าโขย่ง (Rottboellia cochinchinensis(Lour.) W.D Clayton) ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ (2553)
232. การตอบสนองทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) ต่อสภาวะน้ำท่วมขัง (2553)
233. การเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา(Hevea brasiliensis Muell.Arg.) ในพื้นที่นาร้างและพื้นที่ดอน (2553)
234. ผลของการขาดน้ำต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและปริมาณน้ำมันในเมล็ดทานตะวัน (2553)
235. การประเมินสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline:2AP ในข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 โดยเทคนิค NIR Spectroscopy (2553)
236. Development of Dyeing Machines for Improving the Quality of Local Thai Silk Dyeing (2553)
237. การใช้สารกลุ่มปลอดภัยในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วง (2553)
238. การพัฒนาของผลสำรอง (Scaphium affine (Mast.) Pierre) จากดอก (2553)
239. วิจัยและพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกเขียวมะคาเดเมีย (Macademia spp:) (2553)
240. การเปรียบเทียบพริก 10 สายพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคใบด่าง (2553)

12/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu