วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

 

ระบุคำค้น

ผลการค้นหา

.

181. การศึกษาและวิเคราะห์โลจิสติกส์ขาเข้ากรณีศึกษาอุตสาหกรรมผักกาดดองกระป๋อง (2555)
182. โอคราทอกซินเอ ในองุ่นและไวน์ (2555)
183. การสร้างดีเอ็นเอมาตรฐานเพื่อการตรวจวิเคราะห์ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม (2555)
184. การจัดการวัชพืชร่วมกับศัตรูพืชชนิดอื้น ๆ ในการผลิตถั่วเหลืองฝักสด (2555)
185. ผลของความชื้นต่อสมบัติทางกายภาพและทางกลของผลหมาก (Areca catechu L.) (2555)
186. การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดลดไขมันจากน้ำนมถั่วเหลือง (2555)
187. การสำรวจและรวบรวมราอาบัสคูลาไมโคไรซ่าจากพื้นที่ปลูกพริก 7 จังหวัด (2555)
188. ผลของระยะเวลาการใช้สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสทต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 11 (2555)
189. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะระขี้นก (Momordica charantia L.) ในสภาพปลอดเชื้อ (2555)
190. ระบบการจัดการผลิตมันสำปะหลังเพื่อผลิตเอทานอล (2555)
191. การประเมินสายพันธุ์เห็ดสกุลนางรม (Pieurotus spp.) ที่เหมาะสมกับการเพาะแต่ละฤดูกาล (2555)
192. เทคโนโลยีการขยายพันธุ์รองเท้านารีฝาหอย Paphiopedilum bellatulum (Rchb.f.) (2555)
193. การศึกษาทางสัณฐานและเซลล์วิทยาของมะนาว (Citrus aurantifolia Swingle) พอลิพลอยด์ที่ถูกชักนำด้วยสารโคลซิซิน (2555)
194. การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มน้ำหม่อน (Murus alba L.) สกัดผสมน้ำผึ้ง (2555)
195. ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณผล ต่างแบบนอร์แมลไลซ์กับผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร (2555)
196. การออกแบบและสร้างเครื่องปลิดหัวมันสำปะหลัง (2555)
197. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera ssp.) (2555)
198. การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลืองต้านทานโรคราสนิม (Phakopsora pachyrhizi Syd. T.P. Syd.) โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล (2554)
199. ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) ระบบนิวเมติกส์ (2554)
200. สูตรส่วนผสมและการเก็บรักษาเครื่องดื่มวุ้นมังคุด (Garcinia mangostana L.) พร้อมดื่ม (2554)

10/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu