ลงทะเบียน - วารสารวิชาการเกษตร

Go to content

Main menu:

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ชื่อ

*

นามสกุล

*

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

- - - - *

อาชีพ

*

วัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน

ประเภทผู้ใช้งาน

User      ส่งบทความ

E-Mail

*

Username

*

รหัสผ่านที่ท่านต้องการ

*

ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

*
พิมพ์อักขระ ตามที่คุณเห็นในภาพ
 
 
© Copyright 2016 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 e-mail :gmis@doa.in.th
Back to content | Back to main menu