ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2561
 • วันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2561
 • วันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2561
 • วันที่ 3 – 9 ตุลาคม 2561
 • วันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561
 • วันที่ 19-25 กันยายน 2561
 • วันที่ 12 – 18 กันยายน 2561
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24