ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 24 – 40 มกราคม 2561
 • วันที่ 17 – 23 มกราคม 2561
 • วันที่ 10 – 16 มกราคม 2561
 • วันที่ 3 – 9 มกราคม 2561
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561
 • วันที่ 20 –26 ธันวาคม 2560
 • วันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2560
 • วันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2560
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2560
 • วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2560
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18