ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 3 – 9 เมษายน 2562
 • วันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2562
 • วันที่ 20 – 26 มีนาคม 2562
 • วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2562
 • วันที่ 6 – 12 มีนาคม 2562
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2562
 • วันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24