ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

  • วันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2562
  • วันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2562
  • วันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562
  • วันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562
  • วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2562
  • วันที่ 8 – 14 พฤษภาคม 2562
  • วันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2562
  • วันที่ 24 – 30 เมษายน 2562
  • วันที่ 17 – 23 เมษายน 2562
  • วันที่ 10 – 16 เมษายน 2562
  • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24