ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2562
 • วันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2562
 • วันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2562
 • วันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2562
 • วันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2562
 • วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2562
 • วันที่ 10 – 16 กรกฎาคม 2562
 • วันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2562
 • วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562
 • วันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2562
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24