ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่ 23 – 29 ตุลาคม 2562
 • วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562
 • วันที่ 9-15 ตุลาคม 2562
 • วันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2562
 • วันที่ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562
 • วันที่ 18 – 24 กันยายน 2562
 • วันที่ 11 – 17 กันยายน 2562
 • วันที่ 4 – 10 กันยายน 2562
 • วันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24