ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 8 – 14 มกราคม 2563
 • วันที่ 1-7 มกราคม 2563
 • วันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2562
 • วันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2562
 • วันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2562
 • วันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2562
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2562
 • วันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2562
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24