ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559
 • วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2559
 • วันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2559
 • วันที่ 6–12 กรกฎาคม 2559
 • วันที่ 29 มิถุนายน– 5 กรกฎาคม 2559
 • วันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2559
 • วันที่ 15 – 21 มิถุนายน 2559
 • วันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2559
 • วันที่ 1-7 มิถุนายน 2559
 • วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2559
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24