ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 13-19 มกราคม 2559
 • วันที่ 6-12 มกราคม 2559
 • วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2559
 • วันที่ 23 ธันวาคม ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2558
 • วันที่ 16 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
 • วันที่ 9 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
 • วันที่ 2 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2558
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22