ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2559
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559
 • วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันที่ 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันที่ 27 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันที่ 20-26 มกราคม 2559
 • วันที่ 13-19 มกราคม 2559
 • วันที่ 6-12 มกราคม 2559
 • วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2559
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21