ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2559
 • วันที่ 18-28 พฤษภาคม 2559
 • วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2559
 • วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2559
 • วันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2559
 • วันที่ 20– 26 เมษายน 2559
 • วันที่ 13 – 19 เมษายน 2559
 • วันที่ 6 – 12 เมษายน 2559
 • วันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2559
 • วันที่ 23-29 มีนาคม 2559
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23