ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 18 - 24 มีนาคม 2563
 • วันที่ 11 – 17 มีนาคม 2563
 • วันที่ 4 – 10 มีนาคม 2563
 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563
 • วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่ 29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่ 22 – 28 มกราคม 2563
 • วันที่ 15 – 21 มกราคม 2563
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24