ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 13 – 19 เมษายน 2559
 • วันที่ 6 – 12 เมษายน 2559
 • วันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2559
 • วันที่ 23-29 มีนาคม 2559
 • วันที่ 16-22 มีนาคม 2559
 • วันที่ 9 – 15 มีนาคม 2559
 • วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2559
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559
 • วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2559
 • วันที่ 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20