ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 12 – 18 ตุลาคม 2559
 • วันที่ 5 – 11 ตุลาคม 2559
 • วันที่ 28 กันยายน-4 ตุลาคม 2556
 • วันที่ 21 – 27 กันยายน 2559
 • วันที่ 14 – 20 กันยายน 2559
 • วันที่ 7–13 กันยายน 2559
 • วันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2559
 • วันที่ 23- 30 สิงหาคม 2559
 • วันที่ 17 – 23 สิงหาคม 2559
 • วันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2559
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23