ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2560
 • วันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560
 • วันที่ 19 – 25 เมษายน 2560
 • วันที่ 12 – 18 เมษายน 2560
 • วันที่ 5 – 11 เมษายน 2560
 • วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2560
 • วันที่ 22–28 มีนาคม 2560
 • วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2560
 • วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2560
 • วันที่ 1 – 8 มีนาคม 2560
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24