ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 28 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560
 • วันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2559
 • วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2559
 • วันที่ 7 – 13 ธันวาคม 2559
 • วันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559
 • วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2559
 • วันที่ 16–22 พฤศจิกายน 2559
 • วันที่ 9–14 พฤศจิกายน 2559
 • วันที่ 2– 8 พฤศจิกายน 2559
 • วันที่ 26 ตุลาคม–1 พฤศจิกายน 2559
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22