ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 19 – 25 กรกฎาคม 2560
 • วันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2560
 • วันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560
 • วันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2560
 • วันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2560
 • วันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2560
 • วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2560
 • วันที่ 24– 30 พฤษภาคม 2560
 • วันที่ 18 – 23 พฤษภาคม 2560
 • วันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2560
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24