ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 20 – 26 กันยายน 2560
 • วันที่ 13 – 19 กันยายน 2560
 • วันที่ 6 – 12 กันยายน 2560
 • วันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560
 • วันที่ 23 – 29 สิงหาคม 2560
 • วันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2560
 • วันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2560
 • วันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2560
 • วันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560
 • วันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2560
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24