ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2560
 • วันที่ 1 – 8 มีนาคม 2560
 • วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันที่ 1 – 8 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันที่ 25 – 31 มกราคม 2560
 • วันที่ 18 – 24 มกราคม 2560
 • วันที่ 11-17 มกราคม 2560
 • วันที่ 4–10 มกราคม 2560
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22