ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 28 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2560
 • วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2560
 • วันที่ 15–21 พฤศจิกายน 2560
 • วันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน 2560
 • วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2560
 • วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2560
 • วันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2560
 • วันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2560
 • วันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2560
 • วันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2560
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24