ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 18– 24 เมษายน 2561
 • วันที่ 11–17 เมษายน 2561
 • วันที่ 4 – 10 เมษายน 2561
 • วันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2561
 • วันที่ 21-27 มีนาคม 2561
 • วันที่ 14-20 มีนาคม 2561
 • วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2561
 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2561
 • วันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24