ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561
 • วันที่ 20 – 26 มิถุนายน 2561
 • วันที่ 13 – 19 มิถุนายน 2561
 • วันที่ 5 – 12 มิถุนายน 2561
 • วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2560
 • วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2561
 • วันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2561
 • วันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2561
 • วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2561
 • วันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24