ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 5 – 11 กันยายน 2561
 • วันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561
 • วันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2561
 • วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2561
 • วันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2561
 • วันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2561
 • วันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2561
 • วันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2561
 • วันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2561
 • วันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2561
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24