ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2563
 • วันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2563
 • วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563
 • วันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2563
 • วันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2563
 • วันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2563
 • วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2563
 • วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2560
 • วันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2563
 • วันที่ 10 – 16 มิถุนายน 2563
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26