ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2563
 • วันที่ 20 – 26 พฤษภาคม 2563
 • วันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2563
 • วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2563
 • วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563
 • วันที่ 22 – 28 เมษายน 2563
 • วันที่ 15 – 21 เมษายน 2563
 • วันที่ 8 – 14 เมษายน 2563
 • วันที่ 1 – 7 เมษายน 2563
 • วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2563
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24