ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

 • วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2561
 • วันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2561
 • วันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2561
 • วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2561
 • วันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561
 • วันที่ 18– 24 เมษายน 2561
 • วันที่ 11–17 เมษายน 2561
 • วันที่ 4 – 10 เมษายน 2561
 • วันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2561
 • วันที่ 21-27 มีนาคม 2561
 • หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14