กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 17 – 23 มกราคม 2561

อากาศเย็น มะปราง มะยงชิด ในระบะออกดอก ระวังโรคราดำ อากาศเย็น ช่วงเช้ามีน้ำค้าง ถั่วลันเตาในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรคราแป้ง (เชื้อรา Oidium sp.) ถั่วฝักยาว ถั่วพุ่ม ถั่วแขก ทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังหนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว ส่วนอากาศแห้งแล้งถั่วเหลืองอายุประมาณ ๑ เดือนระวังหนอนกระทู้ผัก แมลงหวี่ขาวยาสูบ และหนอนม้วนใบ >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี