กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2560

อากาศร้อน ฝนตกชุก กระท้อนในระยะติดผล ระวังแมลงวันผลไม้ ส่วนลองกองในระยะติดผล ระวังโรคราดำ โรคผลเน่า และเพลี้ยแป้ง สำหรับพืชตระกูลกะหล่ำ (เช่น คะน้า กะหล่ำปลี ผักกาดขาว กะหล่ำดอก บรอกโคลี ฯลฯ) ในทุกระยะการเจริญ ระวังโรคใบจุด (เชื้อรา Alternaria brassicicola และ A. brassicae ) >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี