กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 18 – 24 กันยายน 2562

ฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่ ผักบุ้งจีนในระยะเจริญเติบโตทางลำต้น ระวังโรคราสนิมขาว(เชื้อรา Albugo ipomoea-panduratae) >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี