กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2560

อุณหภูมิสูงขึ้นมีหมอกในตอนเช้ามืด มะม่วงในระยะแทงช่อดอก ระวังเพลี้ยจักจั่นมะม่วง มังคุดในระยะเจริญเติบโตด้านกิ่งและใบมีการแตกใบอ่อนบ้างส่วนใหญ่เป็นใบเพสลาด ระวังเพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนกินใบ สละในระยะติดผล/เก็บเกี่ยว ระวังโรคผลเน่า >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี