กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2560

มีฝนตกกระจายทุกพื้นที่และตกหนักบางพื้นที่ กระเทียม ในระยะะต้นกล้า-ปลูกลงดิน และระยะหลังเก็บเกี่ยว ระวังไรกระเทียม หรือที่ชาวบ้านมักเรียกจากลักษณะของใบที่ม้วนพันกันว่า"ใบบ่วง” >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี