กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 24– 30 พฤษภาคม 2560

อากาศร้อนจัดในช่วงกลางวัน มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน และลมพัดแรง ขมิ้นในระยะเก็บเกี่ยว และเริ่มลงปลูก ระวังโรคเหี่ยวหรือเหง้าเน่า (เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum) >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี