กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561

มีฝนกระจายทุกพื้นที่ และฝนตกหนักบางแห่ง ลองกองในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ระวังผีเสื้อมวนหวาน พริกไทยในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรครากเน่า โคนเน่า (เชื้อรา Phytophthora parasitica) ส่วนมะลิ ในระยะออกดอก ระวังหนอนเจาะดอกมะลิ >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี