กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 22–28 มีนาคม 2560

สภาพอากาศร้อนแห้งแล้ง มะม่วงในระยะติดผล ระวังแมลงวันผลไม้ โรคแอนแทรคโนส ส่วนมันสำปะหลัง ในระยะก่อนปลูก–อายุประมาณ ๑ เดือน ระวังเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี