กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

อากาศเย็น แห้งแล้ง(ภาคเหนือตอนล่าง)พืชตระกูลแตงทุกระยะการเจริญเติบโตระวังโรคใบด่างเกิดจากเชื้อไวรัส สภาพแห้งแล้งในภาคใต้ตอนล่าง ลองกอง เงาะ ทุเรียน ควรตัดแต่งกิ่ง ช่วยลดปัญหาทรงพุ่มทึบ/การคายน้ำมาก นอกจากนี้ถั่วเหลือง ในระยะฝักเต็ม ระวังหนอนเจาะฝักถั่ว >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี