กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562

อากาศร้อนและมีฝนตก ชาโยเต้ (ฟักแม้ว หรือ มะระหวาน) ในระยะเพาะกล้า ระวังโรคเน่าของหัวพันธุ์ และต้นกล้า (เชื้อรา Sclerotium rolfsii) ส่วนพืชตระกูลกะหล่ำ (เช่น กวางตุ้ง คะน้า) ในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังหนอนแมลงวันชอนใบ >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี