กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562

ฝนตกชุก อากาศชื้น มะพร้าวระวัง หนอนหัวดำมะพร้าว แมลงดำหนามมะพร้าว ด้วงแรด และด้วงงวงมะพร้าว ฝนตกบางพื้นที่ หอมแดง ในระยะเริ่มปลูก ระวังโรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย ฝรั่ง ในระยะพัฒนาผล ระวังแมลงวันผลไม้ พริกระวังโรคแอนแทรคโนส หรือโรคกุ้งแห้ง >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี