กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563

อากาศร้อนและแล้ง มะม่วงในระยะพัฒนาผล ระวังเพลี้ยไฟ ส่วนสภาพอากาศเย็นตอนกลางคืน และในตอนเช้า ช่วงกลางวันอากาศร้อน พริก ในระยะพัฒนาทางด้านลำต้น - เก็บเกี่ยวผลผลิต ระวังเพลี้ยไฟพริก หนอนกระทู้หอม สตรอว์เบอร์รี ในช่วงติดดอก ออกผล ถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต ระวังไรสองจุด สำหรับอากาศแห้งแล้ง ถั่วเหลืองในระยะติดฝักเจริญเต็มที่ และเริ่มสะสมน้ำหนัก ระวังหนอนเจาะฝักถั่ว และหนอนกระทู้ผัก >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี