กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2562

ฝนฟ้าคะนอง ฝน ๔๐% ของพื้นที่ กวางตุ้งในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังหนอนกระทู้ผัก กล้วยในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรคตายพราย หรือ โรคปานามา หรือ โรคเหี่ยว (เชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. cubense) ฝนตกกระจายทั่วไป ข้าวโพด ในระยะออกดอก-ติดฝัก ระวังหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด และหนอนเจาะฝักข้าวโพด >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี