กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 18 – 24 มกราคม 2560

มีหมอกตอนเช้ากลางวันร้อนมีฝนเล็กน้อย ส้มเปลือกล่อนในระยะแตกยอดอ่อน/ติดผล ระวังเพลี้ยไก่แจ้ส้ม เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบส้ม ฝรั่งระยะติดผล ระวังแมลงวันผลไม้ มะม่วงระยะออกดอก ระวังเพลี้ยจักจั่นมะม่วง เพลี้ยไฟพริก ส่วนสภาพอากาศชื้นสูง มีฝนตก หน่อไม้ฝรั่งระยะพักต้นระวังโรคลำต้นไหม้ พริกระยะติดดอก ระวังเพลี้ยไฟพริก อากาศแห้งแล้งถั่วเขียวนระยะออกดอก-ติดฝักอ่อน ระวังเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน และหนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี