กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2561

อากาศร้อน มีแสงแดดจัดสลับกับท้องฟ้ามืดครึ้มบางช่วงของวัน และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ พริกระวังโรคเหี่ยวและโรคที่มีสาเหตุจากไวรัส หอมแดง ระยะเริ่มปลูก ระวังโรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอน (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides) ลำไยในระยเก็บเกี่ยว/แตกใบอ่อน ระวังหนอนชอนใบ ส่วนองุ่นในระยะแตกใบอ่อน ระวังหนอนกระทู้หอม >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี