กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 19 – 25 เมษายน 2560

สภาพอากาศร้อนจัดและมีฝนตก พริก ในระยะการติดผล ระวังแมลงวันผลไม้ โรครากเน่าโคนเน่า (เชื้อรา Sclerotium rolfsii) ส่วนมะพร้าวระวังในระยะให้ผลผลิต ระวังด้วงแรดมะพร้าว >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี