กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2562

อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า มะม่วงในระยะออกดอก ระวังโรคราแป้ง (เชื้อรา Oidium mangiferae)ส่วนอากาศแห้งแล้ง อ้อยในระยะเก็บเกี่ยว-ระยะแตกกอทั้งอ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอ ระวังด้วงหนวดยาวอ้อย และ หนอนกออ้อย >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี