กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2563

ฝนตกต่อเนื่อง และฝนตกหนักบางพื้นที่ พริกในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรคเน่าเปียก หรือโรคราขนแมว ชาโยเต้ หรือฟักแม้ว หรือมะระหวาน ในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรคราน้ำค้าง สับปะรด ในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรคยอดเน่า รากเน่า (เชื้อรา Phytophthora spp.)อากาศร้อนชื้นมีฝนตกบางพื้นที่ ถั่วเหลืองปลูกใหม่ อายุไม่เกิน ๑๔ วัน ระวังหนอนแมลงวันเจาะลำต้นถั่ว >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี