กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2561

ฝนตกปานกลางถึงหนักมาก มะนาวในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังหนอนชอนใบส้ม และพืชตระกูลส้ม (เช่น ส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะนาว และมะกรูด) ในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังโรคแคงเกอร์ (เชื้อแบคทีเรียXanthomonas axonopodis pv. citri) สำหรับสละในระยะเก็บเกี่ยว ระวังโรคผลเน่า (เชื้อรา Marasmius palmivorus) >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี