กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2562

อากาศร้อน แดดจัด มะพร้าวในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังการขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง ส่วนพริกในระยะออกดอก ติดผล ระวังเพลี้ยไฟพริก >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี