กรมวิชาการเกษตรแจ้งเตือนภัย
ช่วง วันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2563

อากาศร้อน มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ พริก ในทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังไรขาวพริก ส่วนในระยะเก็บเกี่ยว ระวังโรคแอนแทรคโนส หรือโรคกุ้งแห้ง (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum capsici) สำหรับงา ระยะเริ่มงอกจนถึงอายุ ๓๐ วัน ระวังหนอนห่อใบงา >>รายละเอียด...

>>ข้อมูลเตือนภัยย้อนหลัง

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี