แตนเบียนหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว

มีถิ่นกำเนิดอยู่ในปาปัวนิวกินี ถูกนำเข้าเพื่อใช้ควบคุมแมลงดำหนามในซามัว เวียดนาม มัลดีฟต์ จีน ลาว และ นารัว และสามารถควบคุมแมลงดำหนามในประเทศเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี แตนเบียนหนอนแมลงดำหนามมีลำตัวยาว 0.5-0.7 มิลลิเมตร เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย ปลายท้องมีอวัยวะวางไข่ ลักษณะคล้ายเข็มเล็ก ๆ ยาวเรียวซ่อนอยู่ที่ใต้ท้อง ลงทำลายหนอนแมลงดำหนามทุกระยะ แต่ตัวหนอนวัย 3 และวัย 4 เป็นวัยที่เหมาะสมสำหรับใช้เพาะเลี้ยงแตนเบียน เนื่องจากมีขนาดใหญ่ ทำให้ได้ มัมมี่ ที่ใหญ่ และเลี้ยงขยายแตนเบียนได้ 23-129 ตัว/มัมมี่

แตนเบียนหนอนแมลงดำหนาม เข้าทำลายหนอนแมลงดำหนามโดยแตนเบียนเพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้ววางไข่เข้าไปในลำตัวของหนอนแมลงดำหนาม หนอนของแตนเบียนฟักออกจากไข่ดูดกินของเหลว เจริญเติบโตและเข้าดักแด้ภายในลำตัวหนอนแมลงดำหนาม ทำให้หนอนที่ถูกเบียนเคลื่อนไหวช้า กินอาหารน้อยลง และตายในที่สุด ภายหลังจากถูกเบียน 5-7 วัน หนอนที่ถูกเบียนตายแล้วจะมีลำตัวสีดำและแข็ง เรียกว่า มัมมี่ แตนเบียนเมื่อออกจากดักแด้แล้วจะกัดผนังมัมมี่ เป็นรู คลานออกมาและจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีที่ออกจาก มัมมี่ ภายหลังผสมพันธุ์ 1-2 ชั่วโมง สามารถเข้าเบียนหนอนแมลงดำหนามมะพร้าวได้ทันที ตัวเต็มวัยของแตนเบียนอายุ 4-7 วัน เมื่อให้น้ำผึ้งเป็นอาหาร ระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่ระยะไข่ถึงตัวเต็มวัยประมาณ 17-20 วัน

 

 

 

 

 

 

 

ตัวเต็มวัยแตนเบียนหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว แตนเบียนกำลังเบียนหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว

มัมมี่ 

การเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว

การปล่อยแตนเบียนหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่

กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช โทร 02-5797580

 

กรมวิชาการเกษตร 50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel : 02-5797542 e-mail:gmis@doa.in.th