พันธุ์มันสำปะหลังอุตสาหกรรม

>> พันธุ์มันสำปะหลังของกรมวิชาการเกษตร

ระยอง 1
ระยอง 3
ระยอง 60
ระยอง 90
ระยอง 5
ระยอง 72
ระยอง 7
ระยอง 9
ระยอง 11
ระยอง 86-13

>> พันธุ์มันสำปะหลังของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์ 50
เกษตรศาสตร์ 72
ห้วยบง 60
ห้วยบง 80
ห้วยบง 90

>> พันธุ์มันสำปะหลังจากความร่วมมือหลายหน่วยงาน

พิรุณ 1

พันธุ์มันสำปะหลังรับประทาน

ห้านาที
ระยอง 2
พิรุณ 2

ศูนย์เทคโนโลนีสารสนเทศและการสี่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel : 02-9406872 e-mail: gmis@doa.in.th