คำแนะนำในการจำแนกพันธุ์

เริ่มต้น

1. สีก้านใบและต้นอ่อน สังเกตุโดยรวมทั้งเรือนยอดมีสีเขียวอ่อนหรือไม่
1.1
ถ้าใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยันได้แก่ สียอดอ่อนสีเขียว ทรงต้นเตี้ย แตกกิ่ง 2-4 ระดับ อาจมีสีแดงเรื่อ ๆ ที่ปลายก้านใบในบางพื้นที่...............................................
1.2
ถ้าไม่ใช่ ไปข้อ 2
2. สีก้านใบ มีสีแดงหรือไม่
2.1
ถ้าใช่ ไปข้อ 3
2.2
ถ้าไม่ใช่ ไปข้อ 7
3. สีของยอดอ่อน
3.1
มีสีม่วง ถ้าใช่ ไปข้อ 4
3.2
มีสีเขียว ถ้าใช่ ไปข้อ 6
4. หูใบ มีลักษณะเด่นชัด สีแดงเข้มปลายหูใบมีลักษณะค่อย ๆ งอนขึ้นคล้ายขนตาหรือไม่
4.1
ถ้าใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยันได้แก่ สียอดอ่อนสีม่วงเข้ม ทรงต้นตั้งตรง แตกกิ่ง 0-1 ระดับ ลำต้นสีเขียวเงิน............

พันธุ์ระยอง72

4.2
ถ้าไม่ใช่ ไปข้อ 5
5. หูใบ มีลักษณะตั้งขึ้นหรือไม่
5.1
ถ้าใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยันได้แก่ สียอดอ่อนสีม่วงปนเขียว ทรงต้นแตกกิ่ง 2-3 ระดับ ลำต้นสีเขียวอมน้ำตาล.............................................
5.2
ถ้าไม่ใช่ ไปข้อ 21
6. สีเปลือกในหัว
6.1
มีสีม่วง ถ้าใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยัน ได้แก่ ใบสีเขียวอ่อน เปลือกหัวสีน้ำตาลเข้ม ทรงต้นตั้งตรง ลำต้นสีเขียวอมน้ำตาล.....................................
6.2
6.2 มีสีครีม ถ้าไม่ใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยัน ได้แก่ ใบสีเขียวอ่อน เปลือกหัวสีน้ำตาลเข้ม ก้านหัวสั้นคล้ายรูปกรวย ลำต้นสีเขียวอมน้ำตาล......................................
7. สีใบอ่อน มีสีม่วงหรือไม่
7.1
ถ้าใช่ ไปข้อ 8
7.2
ถ้าไม่ใช่ ไปข้อ 13
8. ขนที่ยอดอ่อน มีขนที่ยอดอ่อนหรือไม่
8.1
ถ้าใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยันได้แก่ ปลายก้านใบมีสีแดงเรื่อ ทรงต้นตั้งตรง ลำต้นสีเขียวเงิน..........................
8.2
ถ้าไม่ใช่ ไปข้อ 9
9. หูใบ มีสีเขียวคาดสีแดงหรือไม่
9.1
ถ้าใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยันได้แก่ ก้านใบมีสีแดงเรื่อ ๆ แตกกิ่ง 1-3 ระดับสูง ลำต้นสีเขียวเงิน....................
9.2
ถ้าไม่ใช่ ไปข้อ 10
10. แผ่นใบ เป็นรูปหอกกลับหรือไม่
10.1
ถ้าใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่น ประกอบเพื่อยืนยัน ได้แก่ ก้านใบมีสีเขียวอมแดง แตกกิ่ง 0-1 ระดับ ลำต้นสีเขียวเงิน..................
10.2
ถ้าไม่ใช่ ไปข้อ 11
11. ก้านใบ เมื่อแห้งยังติดอยู่กับลำต้นหรือไม่
11.1
ถ้าใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยันได้แก่ หูใบงอนมีสีเขียว ก้านใบสีเขียวอมแดง ทรงต้นตั้งตรง แตกกิ่ง 1-2 ระดับ.............
11.2
ถ้าไม่ใช่ ไปข้อ 12
12. หูใบ สีเขียวยาวไม่หลุดง่ายหรือไม่
12.1
ถ้าใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยันได้แก่ สีก้านใบมีสีแดงเรื่อ ๆ แตกกิ่ง 2-3 ระดับ ลำต้นสีเขียวเงิน............................
12.2
ถ้าไม่ใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยันได้แก่ แตกกิ่ง 0-1 ระดับ ปลายก้านใบมีสีแดงเรื่อ ๆ หูใบหลุดง่าย ลำต้นสีเขียวเงิน.............................
13. สีของใบอ่อน สีเขียวอมม่วง หรือไม่
13.1
ถ้าใช่ ไปข้อ 14
13.2
ถ้าไม่ใช่ ไปข้อ 16
14. สีโคนก้านใบ โคนก้านใบเป็นสีชมพูเด่นชัดหรือไม่
14.1
ถ้าใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยันได้แก่ ยอดอ่อนมีขน ใบแรกที่เจริญเต็มที่สีเขียวอมม่วง แตกกิ่ง 0-3 ระดับ ลำต้นสีน้ำตาล.........................................
14.2
ถ้าไม่ใช่ ไปข้อ 15
15. ลักษณะลำต้น ลำต้นระหว่างข้อเป็นแบบซิกแซกหรือไม่
15.1
ถ้าใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยันได้แก่ ก้านใบสีเขียวปนแดง ทรงต้นตั้งตรงแตกกิ่ง 1-3 ระดับ ลำต้นสีเขียวเงิน..........
15.2
ถ้าไม่ใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยันได้แก่ ยอดอ่อนมีขน ใบแรกที่เจริญเต็มที่สีเขียว ก้านใบสีเขียวอ่อนปนแดง เปลือกสีน้ำตาลอ่อน เนื้อในสีเหลือง ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน….....................
16 . สียอดอ่อน มีสีเขียวหรือไม่
16.1
ถ้าใช่ ไปข้อ 17
16.2
ถ้าไม่ใช่ ไปข้อ 20
17. สำต้นมีสีเขียวเงิน หรือไม่
17.1
ถ้าใช่ ไปข้อ 18
17.2
ถ้าไม่ใช่ ไปข้อ 19
18. การแตกกิ่ง มีการแตกกิ่งหรือไม่
18.1
ถ้าใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยันได้แก่ ยอดอ่อนสีเขียว ลำต้น สีเขียวเงิน ก้านใบมีสีเขียวปนแดง หูใบตั้งยาวสีเขียวอ่อน..................................................
18.2
ถ้าไม่ใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยัน ได้แก่ ยอดอ่อนสีเขียว ลำต้น สีเขียวเงิน ก้านใบมีสีเขียวปนแดง..........................................................
19. ขนที่ยอดอ่อน ยอดอ่อนมีขนหรือไม่
19.1
ถถ้าใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยัน ได้แก่ ทรงต้นเตี้ยและแตกกิ่งมาก สีลำต้นสีน้ำตาลอ่อน..........................................................
19.2
ถ้าไม่ใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยัน ได้แก่ โคนก้านใบมีสีชมพู แตกกิ่ง 0-1 ระดับ ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน.....................
20. ก้านใบมีสีชมพูยาวเกินครึ่งของความยาวก้านใบหรือไม่
20.1
ถ้าใช่ ให้พิจารณาส่วนอื่นๆ ประกอบเพื่อยืนยันได้แก่ ทรงต้นตั้งตรง แตกกิ่ง 0-1 ระดับ ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน...........................................................
20.2
ถ้าไม่ใช่ ไปข้อ 21
21. ตัวอย่างที่ต้องการทราบพันธุ์อาจเป็นพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ 19 พันธุ์ ที่นำมาใช้ในการจำแนกนี้ ซึ่งต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม
   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสี่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel : 02-9406872 e-mail: gmis@doa.in.th