ข้อกำหนดในการตรวจสอบคุณลักษณะของมันสำปะหลัง


มันสำปะหลัง ควรมีอายุมากพอที่จะเห็นลักษณะทรงต้น หรือมีอายุ 3-6 เดือน หากลักษณะที่ใช้ในการจำแนกได้แก่ สีของลำต้น การแตกกิ่งควรใช้ที่ 6 เดือนขึ้นไป ลักษณะใบ สีใบ สีก้านใบควรสังเกตุจากมันสำปะหลังที่อยู่ในระยะกำลังเจริญเติบโต อยู่กลางแจ้งไม่อยู่ใต้ร่มเงาของพืชอื่น และมีอายุไม่เกิน 10 เดือน แต่บางพันธุ์สามารถจำแนกได้ในต้นที่อายุน้อย

ลักษณะที่ใช้ในการจำแนก

1. สียอดอ่อน

2. สีของใบอ่อน

3. ขนที่ยอดอ่อน

4. สีก้านใบ

5. รูปร่างของแฉกที่อยู่กลาง

6. ลักษณะทรงต้น

7. สีของลำต้น

8. ลักษณะหูใบ

9. การมีขั้วของหั

10. สีผิวเปลือกชั้นนอกของหัว

11. สีเนื้อของหัว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสี่อสาร กรมวิชาการเกษตร 50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel : 02-9406872 e-mail:gmis@doa.in.th