แนะนำพันธุ์มันสำปะหลัง
กรมวิชาการเกษตร
ข้อมูลพันธุ์
 
 
เลือกพันธุ์

พันธุ์

 

 
   

 
   
© Copyright 2008 ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 ต่อ 141 E-mail :gmis@doa.in.th .