ข่าว สาระน่ารู้เกี่ยวกับมันสำปะหลัง
กรมวิชาการเกษตร
หน้าหลัก
 
 
Main Menu

หน้าหลัก พันธุ์มันสำปะหลัง แผนที่ แนะนำพันธุ์ ชุดดินปลูกมัน แนวการพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรคนเก่ง ความเป็นมา ข่าว/สาระน่ารู้
 

 
   

 

กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกลุ่มคลัสเตอร์มันโคราช จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2556 ผ่านกิจกรรมการจัดนิทรรศการ การฝึกอบรม และการจัดแสดงตัวอย่างจริงในแปลง รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตรได้ รับมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่น ประเภทบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๕ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน จากผลงานการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง(สีคิ้วโมเดล) รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตรเปิดตัวสีคิ้วโมเดลในงานวันเกษตรแห่งชาติที่ ม.สุรนารี ระหว่าง 29ก.ค.-7ส.ค. 2554 รายละเอียด
เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง รายละเอียด
ศวพ. นครราชสีมาจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงต้นแบบการผลิตมันสำปะหลัง รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งอย่างยั่งยืน รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันรณรงค์เพื่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง 20 ธันวาคม 2553 ที่กาญจนบุรี รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตรจัดงานปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งสีชมพูในสภาพแปลง และส่งมอบแตนเบียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น รายละเอียด
การเสวนาเรื่องการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยการใช้ท่อนพันธุ์มันฯ สะอาด รายละเอียด
กรมวิชาการเกษตรร่วมจัดนิทรรศการ เรื่องการจัดทำแผนที่เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง ในงานประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2551 รายละเอียด
ศบป. มุกดาหาร จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและเกษตรกรต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจฐานความรู้ ณ แปลงต้นแบบการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในไร่เกษตรกร บ้านไร่ ต. ดงมอน อ. เมือง จ. มุกดาหาร ในวันที่ 20 กันยายน 2551 รายละเอียด
ศบป. ร้อยเอ็ดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยเกษตรกรต้นแบบ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2551 ณ ไร่เกษตรกร บ้านหนองนกทา ต. โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ในงานมีการเสวนาการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรแปลงต้นแบบ ร่วมเก็บเกี่ยวประเมินผลผลิตของแปลงต้นแบบ วัดเปอร์เซ็นแป้ง และมอบท่อนพันธุ์ให้เกษตรกรในเครือข่าย รายละเอียด
ศวร ชัยนาท สวพ.5 จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชเฉพาะพื้นที่: กรณีตัวอย่างการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรต้นแบบ ณ ไร่เกษตรกร ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2551 รายละเอียด
 
© Copyright 2008 ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2940-6872 ต่อ 141 E-mail :gmis@doa.in.th .